Zarejestruj się w systemie P2
Witamy na Platformie Rejestrów Medycznych

W jednym miejscu zgromadziliśmy dla Państwa informacje z szeregu rejestrów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia. Poniżej znajdą Państwo listę aktualnie dostępnych rejestrów. Informujemy, że trwają prace nad udostępnieniem kolejnych rejestrów.

Wnioski o dokonanie zmian w rejestrze można złożyć poprzez ePUAP.

Platforma Rejestrów Medycznych jest efektem realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Projektu P2 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Projekt P2 był realizowany w latach 2007-2012 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Udostępnienie danych z Platformy Rejestrów Medycznych
Udostępnienie danych z Platformy Rejestrów Medycznych w postaci zbiorczych plików.
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
logo
Rejestr podmiotów leczniczych, rejestr praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.
Rejestr Aptek
logo
Rejestr aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, aptek szpitalnych, aptek zakładowych oraz działów farmacji szpitalnej.
Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych
logo
Rejestr hurtowni farmaceutycznych posiadających zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lekami w naszym kraju.
Rejestr Produktów Leczniczych
logo
Rejestr produktów leczniczych (ludzkich i weterynaryjnych) zarejestrowanych terenie RP.
Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych
logo
Rejestr diagnostów laboratoryjnych zarejestrowanych na terenie RP.
Rejestr Systemów Kodowania
logo
Zbiór słowników medycznych. Ma eliminować nieporozumienia wynikające ze stosowania terminów medycznych.
Centralny Rejestr Farmaceutów
logo
Centralny Rejestr Farmaceutów zarejestrowanych na terenie RP.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka„ Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość”